Algemene Voorwaarden

Toepassingsgebied

De volgende contractuele voorwaarden regelen uitvoerig de wederzijdse rechten en plichten tussen Camping Stuhlegg, Castu Service AG als campingexploitant, en de campinggast. De contractuele diensten worden uitsluitend geregeld door het voor de reisperiode geldige drukwerk. Telefonische afspraken of andere overeenkomsten van welke aard dan ook dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door de campingeigenaar te worden bevestigd om geldig te zijn.

Reserveren

Reserveringen kunnen telefonisch, persoonlijk, schriftelijk, per e-mail of fax worden gedaan. Met de inschrijving/reservering biedt de campinggast de bindende sluiting van een campingcontract aan. Het campingcontract komt pas tot stand met de schriftelijke bevestiging van aanvaarding door de campingeigenaar. De campingeigenaar behoudt zich het recht voor om gelijkwaardige wijzigingen in de boeking aan te brengen indien dit om bijzondere redenen noodzakelijk blijkt.

Storting

Hoogseizoen: 20% van het totaalbedrag
Laagseizoen: Geen aanbetaling vereist

Schikking

Het totaalbedrag dient op de dag van aankomst te worden betaald (hoogseizoen: restant).

Kortingen

Met het ondertekenen van de reserveringsbevestiging gaat de campinggast akkoord met de geldende prijzen van Camping Stuhlegg. Wijzigingen en kortingen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk.

Terugtrekking

De kampeerder kan zich op elk moment uit het contract terugtrekken. In het belang van de gast en om misverstanden te voorkomen, moet de terugtrekking schriftelijk worden verklaard. Telefonisch terugtrekken is niet mogelijk. De datum van ontvangst van de kennisgeving van herroeping door Camping Stuhlegg is bepalend voor de datum van herroeping.

U kunt dit het beste doen per brief, per fax op +41 33 654 67 03 of per e-mail op info@camping-stuhlegg.ch.

Annuleringskosten

De aanspraak van de camping op terugbetaling van de huurkosten blijft ook bestaan indien de kampeerder niet of te laat aan de reis begint, de reis annuleert of voortijdig vertrekt. De redenen hiervoor zijn over het algemeen niet relevant. Wij raden u ten zeerste aan een reisverzekering af te sluiten.

In geval van annulering of vervroegd vertrek worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

  • 1 maand voor datum van aankomst: 30% van de kosten
  • 2 weken voor datum van aankomst: 50% van de kosten
  • 7 dagen voor datum van aankomst: 100% van de kosten
  • late aankomst of vervroegd vertrek: 100% van de kosten

Aankomst en vertrek

Het geboekte object is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en tot 11.00 uur op de dag van vertrek. Mocht de aankomst aanzienlijk vertraagd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan op de hoogte te brengen. Indien geen kennisgeving wordt ontvangen, zal de plaats slechts tot 12.00 uur de volgende dag beschikbaar worden gehouden en daarna aan iemand anders worden toegewezen. De directie van de camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek. De verblijfskosten moeten ook worden betaald voor de dagen die als gevolg daarvan niet zijn gebruikt. Plaatsen die vroegtijdig worden verlaten, kunnen ook door andere gasten worden bezet.

Diversen

De geboekte aankomst- en vertrekdag is bindend voor beide partijen. In het laagseizoen kunnen de openingstijden van de gehele campinginfrastructuur beperkt of gewijzigd zijn.

Plaats van bevoegdheid

De plaats van bevoegdheid is CH 3704 Krattigen.

Krattigen, februari 2022